Abacus® IS dostupan i na smart uredjajima sa Android operativnim sistemom

Abacus® Reporting

Abacus® Reporting je dostupan svim korisnicima knjigovodstvenih usluga kompanije BENCOM, kao i svim korisnicima Abacus® poslovnog softvera.

Opširnije…

en_generic_rgb_wo_45

 

Abacus® POS Manager

Abacus® POS Manager je aplikacija za praćenje prometa, stanja zaliha i statistike prodaje za sve korisnike Abacus® POS2 softvera za ugostiteljsko poslovanje.

Opširnije…

en_generic_rgb_wo_45