Abacus je spreman za fiskalizaciju!

Šta je elektronska fiskalizacija?

Elektronska fiskalizacija je novi postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem Poreskoj upravi podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa.

Svi izdati računi, gotovinski i bezgotovinski, putem fiskalnog servisa i internet veze se šalju Poreskoj upravi koja po prijemu računa dodjeljuje jedinstveni kod računa i isti šalje kao povratnu informaciju obvezniku, koji je ujedno i potvrda da je račun fiskalizovan.

 

IKOF – identifikacioni kod obveznika fiskalizacije je alfanumericki zapis koji programski generiše obveznik fiskalizacije

JIKR – jedinstveni identifikacioni kod racuna je alfanumericki i graficki zapis koji programski generiše Poreska uprava

ENU – elektronski naplatni uredjaj je hardverski uredjaj koji omogućava elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom

SEP – Samouslužni EFI portal, veb portal koji poreski obveznik može da koristi za podnošenje odredjenih podataka i druge postupke u vezi izdavanja racuna i procesa fiskalizacije

QR code – Quick Response Code, vrsta matricnog dvodimenzionalnog bar koda

 

Abacus® i elektronska fiskalizacija

Abacus® na jednostavan i efikasan način obezbjeđuje izdavanje i fiskalizaciju gotovinskih i bezgotovinskih računa.

Preuzmite naš Vodič za elektronsku fiskalizaciju i saznajte sve detalje.