Akcijski artikli na pregledu lagera

U dijelu programa Roba/Materijal>>Izvještaji>>Lager lista, putem opcije Akcije, omogućeno je učitavanje posebne kolone sa informacijom o trenutno aktivnim akcijskim artiklima (artikli sa akcijskom cijenom), kao i informacijom o poslednjem dobavljaču.