Radnik, tab zaposlenje – minuli rad

U dijelu programa Lična primanja>>Evidencije>>Radnici, na formi za pregled radnika, u sekciji Zaposlenje, kolona Minuli rad preimenovana je u Prethodni minuli rad, a u toj koloni se sada osim broja godina, prikazuju i broj mjeseci i broj dana minulog rada.

Popis po lageru – Efekat

U dijelu programa Roba/Materijal>>Dokumenta>>Obračun>>Popis>>Materijalni popis – lager, dodata je kolona pod nazivom Efekat. Ova kolona prikazuje vrijednost razlike između popisanog stanja robe i stanja robe na lageru.