Fakturisanje.me

Abacus portal fakturisanje.me je Vaša nova adresa za izradu i fiskalizaciju bezgotovinskih računa. Kreirajte Vaše fakture brzo i jednostavno sa telefona, tableta ili računara sa bilo koje lokacije. Portal fakturisanje.me podržava mogućnost elektronske fiskalizacije i izdavanje fiskalizovanih računa. Upoznajte se detaljnije sa ovim sistemom na web adresi: fakturisanje.me (Username: demo, Password: demo)

Abacus je spreman za fiskalizaciju!

Šta je elektronska fiskalizacija? Elektronska fiskalizacija je novi postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem Poreskoj upravi podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa. Svi izdati računi, gotovinski i bezgotovinski, putem fiskalnog servisa i internet veze se šalju Poreskoj upravi Read more about Abacus je spreman za fiskalizaciju![…]

Napredne analize – dodatni podaci (napomene)

U dijelu programa Analize>>Roba/Materijal>>Napredna analiza prodaje (kao i Napredna analiza internog prometa) dodato je novo polje pod nazivom Napomena. Ovo polje omogućuje da se prilikom praćenja i analiziranja prodaje i internog kretanja robe i materijala, mogu učitati i napomene koje su unošene u R/M dokumentima.

Veza konta i dodatnih analitika

U dijelu programa Podešavanja>>Osnovne tabele>>Kontni plan>>Podešavanje analitika, moguće je izvršiti jednostavno povezivanje konta sa dodatnim analitikama. Opcija je dostupna preko desnog klika na određeni konto i stavke –  Dodatne analitike.

Komision – Popis

U dijelu programa Roba/Materijal>>Dokumenta>>Prodaja, dostupna je nova vrsta dokumenta pod nazivom Komision – Popis. Od ove vrste dokumenta moguće je kreirati dokument komison odjave.