Kreiranje ponude iz lagera

U dijelu programa Roba/Materijal>>Izvještaji>>Lager lista, putem opcije Akcije (stavka Kreiraj ponudu), moguće je iz lager liste kreirati ponudu za filtrirane artikle. Odabirom stavke Kreiraj ponudu, program će kreirati dokument ponude sa filtriranim artiklima i količinom jedan za sve artikle.

DMS na formi Partner

Na formi za pregled partnera omogućeno je korišćenje funkcionalnosti DMS-a. Desnim klikom na određenog partnera iz pregleda, moguće je povezati željene dokumente sa datim partnerom, kao i izvršiti pregled povezanih dokumenata. Na ovoj formi dostupna je i mogućnost učitavanja kolone pod nazivom DMS, koja prikazuje da li postoje dokumenti koji su povezani sa partnerom.