Provjera potraživanja van valute kod izbora partnera i zabrana kreiranja fakture

Aktiviranjem parametra – RMIzlazBlockVanValute, program će prilikom kreiranja izlaznih dokumenata vršiti provjeru iznosa potraživanja van valute prema datom partneru i isti upoređivati sa definisanim finansijskim limitom za tog partnera. Ukoliko iznos potraživanja van valute premašuje iznos definisanog finansijskog limita, neće biti moguće kreirati izlazni dokument za datog partnera.

Finansije, privilegija za jedan ili više poslovnih centara

U programu je omogućena dodjela privilegija po poslovnim centrima na osnovu čega je moguće izvršiti podjelu poslovanja u okviru jedne firme na više segmenata. Operaterima je moguće dodijeliti privilegije za rad u programu samo za određene poslovne centre, pri čemu drugim poslovnim centrima tj. podacima o poslovanju u drugim centrima ne mogu pristupiti.