Bluefin d.o.o. – Implementacija Abacus® POS2 softvera

Abacus® POS2 softver implementiran je u kompaniji Bluefin d.o.o. iz Herceg Novog. Kompanija se bavi ugostiteljskim uslugama i posjeduje restoran Bluefin u gradskoj luci u Herceg Novom.