Boka Group – Implementacija Abacus® poslovnog softvera

Abacus® poslovni softver je implementiran u kompanijama članicama Boka Group-a iz Tivta.