Bruto bilans – analiza, nove kolone, procentualno učešće

U dijelu programa Finansije>>Izvještaji>>Bruto bilans – analiza, dodate su nove kolone koje omogućavaju pregled i analizu podataka o procentualnom učešću bilansnih stavki po kolonama i redovima. Pomoću ovih kolona, moguće je na brz i jednostavan način doći do bitnih podataka o poslovanju (struktura prihoda i rashoda po vrsti, vremenu nastanka i sl.).