C Vracar d.o.o. – Implementacija Abacus® poslovnog softvera

Abacus® poslovni softver implementiran je u kompaniji C-Vračar a.d. iz Herceg Novog,  koja se bavi uslugama iznajmljivana vlastitih ili iznajmljenih nekretnina.