cropped-abamat512.png

Akcijski artikli na pregledu lagera

U dijelu programa Roba/Materijal>>Izvještaji>>Lager lista, putem opcije Akcije, omogućeno je učitavanje posebne kolone sa informacijom o trenutno aktivnim akcijskim artiklima (artikli sa akcijskom cijenom), kao i informacijom o poslednjem dobavljaču.

cropped-abamat512.png

Slanje SMS obavijestenja komitentima

U dijelu programa Finansije>>Izvještaji, Kupci i Dobavljači, putem opcije Akcije, kao i pregledu komitenata, omogućeno je slanje SMS obavijestenja direktno iz softvera. Ovom opcijom je omogućeno slanje informacija kako o novim ponudama i akcijama, tako i o stanju potraživanja o obaveza.

cropped-abamat512.png

KIF i KUF izmjene

U dijelu programa Finansije>>Obračuni>>KUF, KIF i PDV prijava, kod pregleda knjige ulaznih računa kao dodatne kolone omogućene su informacije o priznatom i nepriznatom PDV-u. Kod knjige izlaznih faktura, kao dodatne kolone omogućene su informacije o oporezivom prometu po PDV stopama.