Bruto bilans – analiza, nove kolone, procentualno učešće

U dijelu programa Finansije>>Izvještaji>>Bruto bilans – analiza, dodate su nove kolone koje omogućavaju pregled i analizu podataka o procentualnom učešću bilansnih stavki po kolonama i redovima. Pomoću ovih kolona, moguće je na brz i jednostavan način doći do bitnih podataka o poslovanju (struktura prihoda i rashoda po vrsti, vremenu nastanka i sl.).

Zaduženje usluga i mjesečno fakturisanje

U dijelu programa Usluge>>Ugovori>>Periodično fakturisanje, uvedena je nova funkcionalnost koja omogućava automatsko kreiranje i fakturisanje zaduženja za veliki broj partnera, a u skladu sa podacima koji su bitni za određivanje iznosa zaduženja (potrošnja, površina i sl.). Odabirom opcije Evid. zaduženja, na formi za periodično fakturisanje, otvarate formu za evidentiranje zaduženja (ručno ili automatski), a na Read more about Zaduženje usluga i mjesečno fakturisanje[…]