Opis ugovora u bruto bilans analizama

U dijelu programa Finansije>>Evidencije>>Ugovori>>Novi ugovor, prilikom unosa podataka o novom ugovoru, preko opcije Opis, moguće je unijeti određeni opis koji se odnosi na dati ugovor. Opis koji je unesen u ovom dijelu programa dostupan je u dijelu Finansije>>Izvještaji>>Bruto bilans – analiza, kao jedna od kategorija po kojoj je moguće vršiti analize i kreirati izvještaje.

Default vrijednosti analitika za konto, kod ručnog knjiženja

Nova opcija u programu odnosi se na mogućnost definisanja vrijednosti analitika po kontima koje će se automatski učitavati prilikom ručnog knjiženja. Podrazumijevane analitike definišemo u dijelu programa Podešavanja>>Osnovne tabele>>Kontni plan>>Pregled konta, a potom lijevim dvoklikom na željeni konto otvaramo formu na kojoj biramo opciju Podrazum. analitike i definišemo vrijednosti datih analitika.