Kreiranje ponude iz lagera

U dijelu programa Roba/Materijal>>Izvještaji>>Lager lista, putem opcije Akcije (stavka Kreiraj ponudu), moguće je iz lager liste kreirati ponudu za filtrirane artikle. Odabirom stavke Kreiraj ponudu, program će kreirati dokument ponude sa filtriranim artiklima i količinom jedan za sve artikle.