Šabloni obrazaca, dodavanje podataka iz rješenja

U dijelu programa Podešavanja>>Obrasci>>Šabloni obrazaca, omogućeno je dodavanje podataka iz rješenja radnika. Nakon kreiranja šablona sa potrebnim podacima iz rješenja, moguće je štampati rješenja za radnike, preko opcije Štampa, na formi za pregled rješenja radnika (tab Rješenja na formi Radnik).

Dodatni cjenovnici u funkciji osnovnog cjenovnika

Nova funkcionalnost odnosi se na mogućnost povezivanja dodatnih cjenovnika sa radnim jedinicama. Na taj način, dodatni cjenovnik ima funkciju osnovnog cjenovnika radne jedinice. Na formi Dodatni cjenovnik, dodate su dvije nove akcije – Učitaj cijene iz povezanih RJ i Prenesi cijene u osnovne cjenovnike. Pomoću ovih opcija moguće je na jednostavan način dodatni cjenovnik pretvoriti Read more about Dodatni cjenovnici u funkciji osnovnog cjenovnika[…]

Predlog za porudžbu dobavljaču

U dijelu programa Roba/Materijal>>Dokumenta>>Prijem, dodata je nova stavka pod nazivom Predlog za porudžbu dobavljaču. Ova opcija omogućuje kreiranje porudžbi dobavljaču ili internih trebovanja. Na osnovu više različitih modela koji objedinjuju podatke o artiklima (plan prodaje, prodaja u periodu, prosječna dnevna prodaja, posljednja prodaja, broj dana bez robe, minimalne, maksimalne, optimalne zalihe robe i sl.), program Read more about Predlog za porudžbu dobavljaču[…]

Bruto bilans – analiza, nove kolone, procentualno učešće

U dijelu programa Finansije>>Izvještaji>>Bruto bilans – analiza, dodate su nove kolone koje omogućavaju pregled i analizu podataka o procentualnom učešću bilansnih stavki po kolonama i redovima. Pomoću ovih kolona, moguće je na brz i jednostavan način doći do bitnih podataka o poslovanju (struktura prihoda i rashoda po vrsti, vremenu nastanka i sl.).

Zaduženje usluga i mjesečno fakturisanje

U dijelu programa Usluge>>Ugovori>>Periodično fakturisanje, uvedena je nova funkcionalnost koja omogućava automatsko kreiranje i fakturisanje zaduženja za veliki broj partnera, a u skladu sa podacima koji su bitni za određivanje iznosa zaduženja (potrošnja, površina i sl.). Odabirom opcije Evid. zaduženja, na formi za periodično fakturisanje, otvarate formu za evidentiranje zaduženja (ručno ili automatski), a na Read more about Zaduženje usluga i mjesečno fakturisanje[…]