Compositeworks Montenegro d.o.o. – Implementacija Abacus® poslovnog softvera

Abacus® poslovni softver je implementiran u kompaniji Compositeworks Montenegro d.o.o. iz Tivta, koja se bavi maloprodajom opreme i rezervnih djelova za plovila, kao i potrošnog materijala za održavanje istih.