Coning d.o.o. – Implementacija Abacus® poslovnog softvera

Abacus® poslovni softver implementiran je u kompaniji Coning d.o.o. iz Herceg Novog. Kompanija se bavi maloprodajom građevinskog materijala, potrošne robe, pomoćnih alata i mašina. Za potrebe maloprodaje implementirano je Abacus® POS rješenje u četiri maloprodajna objekta.