Datum poslednje prodaje na pregledu lagera

U dijelu programa Roba/Materijal>>Izvještaji>>Lager lista, putem opcije Akcije, omogućeno je učitavanje posebne kolone sa informacijom o datumu poslednje prodaje, čime je data mogućnost za indetifikovanje nekurentne robe.