DMS na formi Partner

Na formi za pregled partnera omogućeno je korišćenje funkcionalnosti DMS-a. Desnim klikom na određenog partnera iz pregleda, moguće je povezati željene dokumente sa datim partnerom, kao i izvršiti pregled povezanih dokumenata. Na ovoj formi dostupna je i mogućnost učitavanja kolone pod nazivom DMS, koja prikazuje da li postoje dokumenti koji su povezani sa partnerom.