Dodatni cjenovnici u funkciji osnovnog cjenovnika

Nova funkcionalnost odnosi se na mogućnost povezivanja dodatnih cjenovnika sa radnim jedinicama. Na taj način, dodatni cjenovnik ima funkciju osnovnog cjenovnika radne jedinice. Na formi Dodatni cjenovnik, dodate su dvije nove akcije – Učitaj cijene iz povezanih RJ i Prenesi cijene u osnovne cjenovnike. Pomoću ovih opcija moguće je na jednostavan način dodatni cjenovnik pretvoriti u osnovni cjenovnik date radne jedninice.