Dodavanje rabata za partnere – Uvoz iz excel-a

U dijelu programa Roba/Materijal>Osnovni podaci>>Rabati po partneru i artiklu, omogućeno je dodavanje rabata po artiklu za partnere, uvozom iz excel fajla.