Evidencije ugovora, aneksi

U dijelu programa Finansije>>Evidencije>>Ugovori, omogućen je unos aneksa ugovora.