Fakturisanje.me

Abacus portal fakturisanje.me je Vaša nova adresa za izradu i fiskalizaciju bezgotovinskih računa. Kreirajte Vaše fakture brzo i jednostavno sa telefona, tableta ili računara sa bilo koje lokacije. Portal fakturisanje.me podržava mogućnost elektronske fiskalizacije i izdavanje fiskalizovanih računa.

Upoznajte se detaljnije sa ovim sistemom na web adresi:

fakturisanje.me

(Username: demo, Password: demo)