Finansijski nalog – opcija sačuvaj izmjene

U dijelu programa Finansije>>Dokumenta>>Knjiženje naloga, dodata je nova funkcionalnost koja se odnosi na čuvanje izmjena, odnosno stavki koje su unijete u nalog, bez prethodnog zaključivanja naloga. Na ovaj način smanjuje se mogućnost gubitka stavki koje smo unijeli prilikom ručnog knjiženja, što je od posebne važnosti prilikom knjiženja naloga sa velikim brojem stavki.