Import stavki naloga iz Excel-a

Prilikom ručnog kreiranja naloga knjiženja, omogućen je import stavki naloga iz Excel fajla. Prije uvoza stavki iz Excel-a, neophodno je popuniti osnovne podatke o nalogu (tip stavke, broj dok., broj ref. i konto). Nakon toga se mogu učitati stavke iz Excel fajla, klikom na opciju XLS u gornjem desnom uglu forme. Neophodno je da Excel fajl bude kreiran u traženoj formi (tačan redosljed kolona), kako bi mogao biti iskorišćen za unos podataka u nalog knjiženja.