Import XML-a fin. iskaza u arhivu

U dijelu programa Podešavanja>>Uvoz podataka>>Finansijski iskazi, omogućen je uvoz finansijskih iskaza prethodnih godina (u XML formatu) i čuvanje istih u arhivi finansijskih iskaza.