Informacija o saldu kupca

Na formama za kreiranje izlaznih dokumenata moguće je prikazati informaciju o trenutnom finansijskom saldu za datog kupca.