Knjiženje iz pregleda obračuna

U dijelu programa Lična primanja>>Obračuni >>Pregled obračuna, omogućeno je knjiženje svih vrsta obračuna. Knjiženje je dostupno preko desnog klika na određeni obračun i opcije Knjiži dokument.