Knjiženje rata u Zaduženja/Razduženja kupaca

U dijelu programa Roba/Materijal>>Zaduženja/Razduženja kupaca, omogućen je pregled zaduženja kupaca koja su u obliku rata unesena prilikom izrade izlaznih računa u programu. Rate koje su unesene neophodno je proknjižiti u dijelu programa Roba/Materijal>>Pregled dokumenata (opcija Knjiži rate), kako bi iste bile vidljive kao zaduženja u pregledu zaduženja i razduženja kupaca. Ova funkcionalnost moguća je samo kod izlaznih računa sa odloženim plaćanjem.