Knjiženje zarada i naknada – Nalog glavne knjige

U dijelu programa Lična primanja>>Obračuni>>Zarade i naknade, dodata je opcija pregleda naloga knjiženja, ukoliko je obračun proknjižen. Opcija je dostupna preko desnog klika na željeni obračun.