Komision – Popis

U dijelu programa Roba/Materijal>>Dokumenta>>Prodaja, dostupna je nova vrsta dokumenta pod nazivom Komision – Popis. Od ove vrste dokumenta moguće je kreirati dokument komison odjave.