Lager lista – Parametar RMLagerMarza

U dijelu programa Roba/Materijal>>Izvještaji>>Lager lista, dostupna je mogućnost upisivanja željenog procenta marže, nakon čega će biti prikazane prodajne cijene za taj procenat marže.