Lična primanja – Radni staž proveden u firmi

U dijelu programa Lična primanja>>Evidencije>>Radnici, omogućen je pregled ukupnog radnog staža koji je radnik proveo u firmi, na dan pregleda. Kolona sa pregledom minulog rada u firmi je dostupna preko srednjeg klika i kolone pod nazivom Rad u firmi.