Lična primanja – radni staž u firmi

U dijelu programa Lična primanja>>Evidencije>>Radnici, na formi za pregled podataka o radniku (tab Zaposlenje), dostupna je informacija o radnom stažu radnika u firmi.