Nalog knjiženja, opcija za upisivanje cost code-a za stavke naloga

Na formi za knjiženje naloga dodata je nova opcija koja omogućuje automatsko upisivanje cost code-a svim stavkama naloga knjiženja gdje konta imaju analitiku cost code. Cost code koji će za određeni konto biti upisan se definiše u dijelu programa Podešavanje>>Osnovne tabele>>Cost codes i nosilac – Konto.