Napredna analiza nabavke, detalji artikla

U dijelu programa Analize>>Roba/Materijal>>Napredna analiza nabavke, omogućeno je učitavanje podataka o detaljima artikala.