Napredna analiza nivelacija

U dijelu programa Analize>>Roba/Materijal, dodata je nova opcija pod nazivom Napredna analiza nivelacija. Ova opcija omogućuje detaljnu analizu i sagledavanje efekata proizvedenih kreiranjem nivelacija.