Napredna analiza prodaje, planirana vrijednost i realizovana vrijednost

U dijelu programa Analize>>Roba /Materijal>>Napredna anliza prodaje, dodate su nove kolone koje omogućavaju praćenje realizacije definisanih planova prodaje sa finansijskog aspekta.