Novi artikal – dodavanje cijene u sve cjenovnike

Prilikom dodavanja novog artikla, moguće je definisati prodajnu cijenu za sve cjenovnike. Opcija je dostupna na formi za dodavanje artikla (tab Cijene).