Obračun ličnih primanja – pregled i štampa virmana za duži period

Na formi za pregled obračuna ličnih primanja, dodata je nova funkcionalnost koja omogućuje pregled i štampu virmana sa sumarnim iznosima za veći broj mjeseci. Funkcionalnost je dostupna preko opcije Akcije.