Obračun ručni (priprema obračuna) – bonus na procenat

U dijelu programa Lična primanja>>Evidencije>>Priprema obračuna, prilikom ručne pripreme obračuna, omogućen je unos bonusa na procenat. Uneseni procenat bonusa primjenjuje se na sve vrste zarada osim naknada.