Opcija kopiranja računa ili predračuna iz pregleda usluga

U programu je dostupna mogućnost kopiranja dokumenata računa ili predračuna koji se odnose na usluge. Ova opcija dostupna je u pregledima računa i predračuna u modulu Usluge.