Opcija kopiranja RM dokumenata

U programu je dostupna mogućnost kopiranja dokumenata ponude, predračuna, porudžbe dobavljaču, porudžbe kupca, kao i dokumenata obrade popisa. Opcija kopiranja navedenih dokumenata dostupna je u dijelu programa Roba/Materijal>>Pregled dokumenata, desnim klikom na željeni dokument.