Otpis po prijemnici – automatsko kreiranje

U dijelu programa Roba/Materijal>>Pregled dokumenata, omogućeno je automatsko kreiranje otpisa po prijemnici. Desnim klikom na željeni dokument prijema u pregledu RM dokumenata, otvara se mogućnost kreiranja otpisa. Dokument otpisa kreira se na osnovu podataka iz prijemnice – nabavnih i prodajnih cijena, kao i pomoćnih količina (količina robe nakon kaliranja).