Partneri i cijenovnici, pregled i azuriranje

U dijelu programa Roba/Materijal>>Osnovni podaci>>Cijenovnici i partneri, omogućen je pregled ugovorenih cjenovnika po kupcima i objektima kupaca, sa opcijom filtriranja i ažuriranja istih.