Periodično fakturisanje otpremnica, grupsanje po objektu kupca i vrsti plaćanja

U dijelu programa Roba/Materijal>>Dokumenta>>Prodaja>>Periodično fakturisanje otpremnica, dodate su dvije nove opcije – Grupiši po objektu i Grupiši po vrsti plaćanja. Na ovaj način moguće je kreirati fakture od otpremnica koje se odnose samo na određeni objekat ili određenu vrstu plaćanja.