Porudžbina kupca – uvoz iz txt fajla

U dijelu programa Roba/Materijal >> Dokumenta >> Prodaja >> Porudžbina kupca, putem opcije Akcije, moguće je učitati porudžbinu kupca iz txt fajla.