Predlog za porudžbu dobavljaču

U dijelu programa Roba/Materijal>>Dokumenta>>Prijem, dodata je nova stavka pod nazivom Predlog za porudžbu dobavljaču. Ova opcija omogućuje kreiranje porudžbi dobavljaču ili internih trebovanja. Na osnovu više različitih modela koji objedinjuju podatke o artiklima (plan prodaje, prodaja u periodu, prosječna dnevna prodaja, posljednja prodaja, broj dana bez robe, minimalne, maksimalne, optimalne zalihe robe i sl.), program kreira predloge za porudžbu ili trebovanje.