Pregled detalja po artiklima, učitavanje artikala iz R/M dokumenta

U dijelu programa Roba/Materijal>>Osnovni podaci>>Pregled detalja po artiklima, omogućeno  je učitavanje artikala iz robno-materijalnog dokumenta. Ova funkcija od posebne je važnosti pri nabavci novih artikala, odnosno artikala koje korisnik ranije nije nabavljao.