Pregled naloga, opcija kopiraj nalog

U dijelu programa Finansije>>Dokumenta>>Pregled naloga, dodata je mogućnost kopiranja naloga finansija sa svim definisanim analitikama.