Pregled prodaje, učitavanje detalja artikala

U dijelu programa Roba/Materijal>>Izvještaji>>Pregled prodaje, omogućeno je učitavanje detalja artikala.