Pretraga artikala na F3 – prikaz grupe artikala

Na formi za pretragu artikala prilikom kreiranja ulaznih i izlaznih dokumenata (preko tastera F3), dodata je kolona koja prikazuje grupu artikala.