Priprema obračuna – učitavanje bonusa

U dijelu programa Lična primanja>>Evidencije>>Priprema obračuna, moguće je učitati bonuse koji su radnicima dodijeljeni u evidenciji rješenja (forma Radnik, tab Rješenja). Ova mogućnost dostupna je preko opcije Akcije, a odnosi se na učitavanje bonusa koji su tip Bonus – neto fiksno.