Priprema obračuna zarada, opcija korekcije časova rada za redovan rad

U dijelu programa Lična primanja>>Evidencije>>Priprema obračuna, putem opcije Akcije, dodata je mogućnost provjere i korekcije časova redovnog rada. Odabirom opcije Provjeri i koriguj redovan rad, program vrši provjeru i korekciju časova redovnog rada ukoliko je to potrebno. Na ovaj način obezbjeđuje se tačnost u pogledu unosa časova rada.